Projects

YERLİ VE MİLLİ FIREWALL UTM

KİMLER İÇİN?

Tüm ișletmelerin siber güvenlik ihtiyaçlarını çözmek için tasarlanan Trendlink’i;

Restoran ve kafelerden öğrenci yurtlarına, otellerden belediye kurumlarına, üretim tesislerinden enerji santrallerine, devlet kurumlarından özel ișletmelere, küçük bir avukatlık bürosundan orta boyutlu bir müșavirlik firmasına kadar büyüyen, büyümek isteyen ve iș süreçleri içinde internet bulunan herkes kullanabilir.

TEKNİK DESTEK

Tüm ișletmelerin siber güvenlik ihtiyaçlarını çözmek için tasarlanan Trendlink’i;

Teknik destek ve bakım hizmetleri kapsamında verdiğimiz hizmetler;

Kritik teknik servis hizmetlerinden, bütünleșik yönetim hizmetlerine kadar geniș bir alanı kapsamaktadır.

Alanında uzman ve sertifikalı personelimizle, ișletmelerin asıl ișlerine odaklanması sağlanarak, bilgi teknolojileri konusundaki tüm ihtiyaçları için, teknik destek ve bakım hizmeti sunulmak- tadır. Bununla birlikte, teknolojik altyapının standartlara uygun ve bir bütün olarak çalıșır durumda bulundurulması da bu kapsamda ele alınan çalıșmalar arasındadır.

İșletmelere; ürünlerinin türü, markası ve modeli ne olursa olsun, ișlerinin devamlılığını sağlamak ve beklenmeyen sorunlarda kesintisiz ve acil destek sunabilmek için sözleșmeli hizmetler sunulmaktadır.

Project details
  • Haziran 29, 2017
  • , ,
  • #
  • Trendlink
  • Antalya
  • 2020
  • Kurumsal Katalog